Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Personeel
Bestuursorganen
Opdracht
Nieuws
Vrijwilligerswerking
Opendeurdagen
familiale verzekering bewoners
Disclaimer/privacy VitaS
Centrale diensten
Zorg op maat
VitaFit
Jaarverslag

1. Het Vlaams Instituut Gezond Leven reikt de "Gezond Werken Award 2017" uit aan VitaS

Op dinsdag 5 december werd in Kortrijk de Gezond Werken Award uitgereikt. Deze award werd in het leven geroepen door het Vlaams Instituut Gezond Leven, in samenwerking met Prebes. Tijdens de uitreiking in Xpo Kortrijk beloonden ze ondernemingen binnen overheden, social profit en profit die aandacht hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. VitaS ontving de “Gezond Werken Award 2017” in de categorie overheden, meer dan 100 werknemers uit handen van Evy Gruyaert. Ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen sprak zijn waardering uit.

Door een doordacht gezondheidsbeleid te voeren, streeft VitaS naar enthousiaste en weerbare medewerkers die op een positieve manier kunnen omgaan met de nodige werkdruk.

Vanuit een open organisatiecultuur organiseren de werkgroepen VitaFit, VitaSafterWork, ViTil en het overlegcomité preventie bottum-up allerlei activiteiten om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich goed in hun vel voelen. Samen met de ambassadeurs vanuit deze werkgroepen wordt gewerkt rond de thema’s gezonde voeding, gezond bewegen, mentale gezondheid en sociale en culturele activiteiten. Hoewel veel zaken evident lijken, vormen ze wel degelijk de basis van een concreet uitgewerkt, gestructureerd en door de ganse organisatie gedragen gezondheidsbeleid: drinkwater ter beschikking stellen, een gezondheidskrant, een fietsweek, een stap- en fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, fruitacties, een tilbeleid met tilcoördinatoren en tilcoaches, veiligheidsacties, ...

VitaS stelt zich niet voor niets tot doel om blijvend aandacht te hebben voor het werkcomfort van de medewerkers.

Bestuur en directie van VitaS zijn dan ook erg blij met deze erkenning en zien dit als een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. De inspanningen hebben geloond en we kijken dan ook uit naar een gezond 2018!

2. VitaS wint Europese Award voor goede praktijken voor een gezonde werkplek

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken en heeft hiervoor de Europese campagne ’Gezond werk, voor alle leeftijden’ opgezet voor personen en organisaties op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Het Maltese voorzitterschap van de Raad van de EU organiseerde op 26 april 2017 de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek als onderdeel van zijn tripartiete conferentie over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) ’Safeguarding Vulnerable Groups’ (Bescherming van kwetsbare groepen). Met de wedstrijd, een belangrijk onderdeel van de campagne voor 2016-17: ‘Gezond werk, voor alle leeftijden’ , wordt de aandacht gevestigd op innovatieve voorbeelden van organisaties die actie ondernemen om de duurzaamheid van loopbanen te bevorderen.

VitaS is daar met een Europese Award beloond omwille van de participatiemaatregelen om lichamelijke en psychosociale risico’s voor de werknemers te minimaliseren.

 

Over het belang van veilige en gezonde werkomstandigheden tijdens het gehele beroepsleven zei dr. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA: ‘De beroepsbevolking in Europa vergrijst, en veel landen verhogen nu de pensioenleeftijd. Werkgevers kunnen, als ze goede praktijken invoeren op het gebied van leeftijdsmanagement, de gezondheid van hun werknemers beschermen en de toekomst van hun bedrijf veiligstellen. Met deze wedstrijd willen we de interesse wekken van relevante stakeholders, voorbeelden laten zien van geslaagde maatregelen en overal in Europa een preventiecultuur bewerkstelligen.’

De campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017 heeft de volgende hoofddoelstellingen:

  • bevordering van duurzaam werk en gezond ouder worden vanaf het begin van het beroepsleven;

  • preventie van gezondheidsproblemen tijdens het gehele beroepsleven;

  • aanbieden van manieren waarop werkgevers en werknemers veiligheid en gezondheid op het werk kunnen beheren in het licht van een verouderende beroepsbevolking; en

  • bevordering van de uitwisseling van informatie en goede praktijken

 

3. Onze woonzorgcentra in het nieuws

 4. Huisdieren

Huishond Febe houdt bewoners gezelschap in onze 3 woonzorgcentra.
Het is reeds lang gekend dat gezelschapsdieren een gunstige invloed uitoefenen op fysisch, psychisch en sociaal vlak. Daarom werd aan de bewoners de vraag gesteld of een huishond welkom zou zijn. Het “proefkonijn” werd Boris, een zwarte labrador. Na een paar keer bezoekjes werd al gauw gezegd : dat zou toch wel tof zijn zo’n hond in huis. Sommige bewoners die zelden reactie gaven, lachten nu spontaan of babbelden tegen Boris. Na een grondige evaluatie en overleg met de bewoners werd daarna beslist om een huishond aan te schaffen. Sinds eind februari 2010 hebben we dan in onze organisatie een nieuwe bewoonster, Febe. Zij veroverde direct de harten van onze bewoners en onze medewerkers. Febe is een zeer lieve aanhankelijke hond die zich door groot en klein maar al te graag laat knuffelen. Voor een wandelingetje is ze altijd te vinden. ’s Avonds gaat zij mee naar huis met een personeelslid om de nachtrust van onze bewoners niet te storen.

Febe

 

Naast de huishond hebben we zowel in het woonzorgcentrum Sint Antonius als Kloosterhof nog vogeltjes. Ook deze zorgen voor een huiselijke sfeer.

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00