Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Waarom werken bij VitaS?
Loopbaanmogelijkheden
Voordelen bij VitaS
Welzijn en gezondheid
Werkgroepen
Jobmogelijkheden
Vacatures bij VitaS

Als nieuwe medewerker biedt VitaS je graag een “huis” aan waar:

- Er een sfeer van collegialiteit heerst

- Samenwerken belangrijk is

- Men open communiceert

- Vakkundig werk centraal staat

- We zorgen voor elkaar

- We vertrouwen in elkaars inzet en talent

En dit

- Op een respectvolle manier

- Met aandacht voor de nodige betrokkenheid

- Steeds op een attentvolle manier naar elkaar.

VitaS is intussen gegroeid naar 3 zorgcampussen, een centrale keuken, een centrale technische dienst en een centrale dienst administratie. Door deze grootte is VitaS dan ook een organisatie met heel wat mogelijkheden en kunnen we je als medewerker een stabiele werkomgeving bieden.

Ook na je start, vinden we het belangrijk dat je je competenties actueel kan houden en stimuleren we je om zelf initiatieven te nemen zodat je je talenten optimaal kan laten renderen.

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00