VitaS wil samen met diverse partners en de gemeente Leopoldsburg het project Leopoldsburg Centrum Solidair helpen verwezenlijken en zijn steentje bijdragen om er een zorgzame buurt te realiseren.
VitaS wil investeren in lokale verankering in de buurt waar WZC Reigersvliet, GAW Eyckerheide, SF Chazal en in de nabije toekomst CDV De Kiosk gevestigd zijn. Als dienst- en zorgverlener staan we ten dienste van alle ouderen en hun omgeving. Op elke zorgvraag zoeken we het meest passende antwoord, ongeacht of zich dit binnen of buiten de muren van onze woonzorgcentra bevindt. De samenwerking met de gemeente Leopoldsburg en het delen van specifieke kennis en expertise zijn cruciaal om aan elke persoon de beste oplossing te bieden.

De Vlaamse Regering lanceerde in juni 2021 haar projectoproep ‘Zorgzame Buurten’. Samen met 16 andere Limburgse steden en gemeenten werd ook de projectaanvraag van het gemeentebestuur Leopoldsburg waarin VitaS als partner deelneemt, goedgekeurd.

In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen.

Het is een buurt waar:

  • jong en oud samenleven
  • mensen zich goed en geborgen voelen
  • levenskwaliteit centraal staat
  • bewoners elkaar kennen en helpen
  • personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen
  • diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.

Leopoldsburg koos ervoor om haar eerste zorgzame buurt in het centrum van Leopoldsburg te creëren. Als projectnaam werd dan ook gekozen voor “Leopoldsburg Centrum Solidair”.

Het maken van een zorgzame buurt kan alleen in goede samenwerking met iedereen die in de buurt woont, er als handelaar, uitbater, dienstverlener of zorgverlener actief is. Ook het lokale verenigingsleven speelt hierin een grote rol. Hou onze website en de website van de gemeente Leopoldsburg in het oog om op de hoogte te blijven en evt. te participeren in het project.