Een “première” voor het zorgveld, een uitdaging voor het zorgonderwijs. Samen werken ze aan een verbindingsbrug, een troef voor Vlaanderen

VitaS wil samen met het GO campus Flx en de hogeschool PXL het zorglandschap veranderen en een brug bouwen om de kloof tussen de zorg en het onderwijs te verkleinen. Gezamenlijk hebben we dan ook onze krachten gebundeld voor de oprichting van het project The Learning Bridge, een unieke verbindingsbrug tussen meerdere domeinen in het zorglandschap. Een prachtige samenwerking tussen zorg en onderwijs waarbij enerzijds de zorgvrager en medewerker primeren en anderzijds de leerling centraal staat.  Een mooie connectie tussen de leermiddelen en het reële praktijkveld met lessen terplekke in WZC Reigersvliet. Innovatie, digitalisering en zelfs VR (Virtual Reality) nemen, naast een totale ontwikkeling van de leerling en een diepe connectie met de zorgvrager, een centrale plaats in dit samenwerkingsverband. Op 13 juni werden hiertoe de realisaties van het eerste jaar van samenwerking getoond naar de buitenwereld toe. Hiertoe testte de kersvers Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw, Jo Brouns, zelf de gerealiseerde VR-module uit en ervaarde hij wat het kan betekenen voor de leerlingen die reeds enthousiast vertelden dat ze uitkeken naar volgend jaar in WZC Reigersvliet. De coördinator zorg en campusdirecteur hebben hiertoe in het woonzorgcentrum medewerkers de mentorrol laten opnemen. We kunnen stellen dat deze laatste zeker ertoe bijgedragen hebben om het project te doen slagen daar ze dit vol overgave deden met de nodige expertise en het nodige talent om leerlingen te begeleiden.

Meer nieuws