VitaS is een organisatie met heel wat mogelijkheden en kan je als medewerker een stabiele werkomgeving bieden.Ook na je start, vinden we het belangrijk dat je je competenties actueel kan houden en stimuleren we je om zelf initiatieven te nemen zodat je je talenten optimaal kan laten renderen.

Waarden voor de medewerker

Als nieuwe medewerker biedt VitaS je graag een “huis” aan waar:

 • Er een sfeer van collegialiteit heerst
 • Samenwerken belangrijk is
 • Men open communiceert
 • Vakkundig werk centraal staat
 • We zorgen voor elkaar
 • We vertrouwen in elkaars inzet en talent

En dit

 • Op een respectvolle manier
 • Met aandacht voor de nodige betrokkenheid
 • Steeds op een attentvolle manier naar elkaar.

Loopbaanmogelijkheden

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om een evenwichtige balans tussen werk en privé te kunnen handhaven.

VitaS streeft er dan ook naar om je hierin te kunnen ondersteunen door een flexibele tewerkstelling. Of je voltijds wil werken of deeltijds, bij je aanstelling proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

VitaS biedt ook diverse mogelijkheden aan naar deeltijdse tewerkstelling evenals de voor VitaS bestaande vormen van loopbaanvermindering en ouderschapsverlof.

Daarnaast kan je tijdens je loopbaan ook gebruik maken van diverse mogelijkheden om opleidingen te volgen die je de gelegenheid geven om door te groeien naar andere functies.

Voordelen bij VitaS

Vakantiedagen:

 • 24 vakantiedagen
 • 10 wettelijke feestdagen
 • 3 bijkomende feestdagen
 • ADV-dagen: bijkomende vakantiedagen vanaf een bepaalde leeftijd voor bepaalde functies
 • Ben je afstuderend en start je tussen 1 juli en 1 augustus als nieuwe medewerker? Dan kan je vanaf oktober dat jaar 5 vakantiedagen (Europees verlof) opnemen.

Maaltijdcheques:

Per gewerkte dag van 7u36 krijg je een maaltijdcheque van 7,50 euro toegekend (incl. werknemersbijdrage van 1,09 euro)

Hospitalisatieverzekering:

Wanneer je een jaar werkt bij VitaS, kan je aansluiten bij een hospitalisatieverzekering. Deze is gratis voor jezelf en andere gezinsleden kan je dan aansluiten tegen een voordelig tarief.

Tweede pensioenpijler

Uitgebreid vormingsaanbod:

 • Regelmatig worden er vormingen kenbaar gemaakt in een vormingsjaarkalender.
 • Je kan ook altijd zelf op zoek gaan naar een vorming en hiertoe een individuele vraag indienen. Samen met je diensthoofd kan dan gekeken worden of deze opleiding voldoet aan jouw wensen en verwachtingen.
 • E-learning

Eigen intranetplatform

Extra vergoedingen voor bijzondere prestaties: tijdens zaterdag- en zondagdiensten, tijdens nachtdiensten en tijdens wettelijke feestdagen.

Fiets- en stapvergoeding

GSD-V lidmaatschap en Plus-pas

Andere extra vergoedingen zoals haard/standplaatstoelage, eindejaarstoelage, attractiviteitspremie, vakantiegeld

Welzijn en gezondheid

VitaS besteedt veel aandacht aan het welzijn en de gezondheid van zijn medewerkers. Hiertoe is VitaS reeds drie keer bekroond met een award. In 2014 behaalde VitaS een award voor “gezond werk is werk zonder stress”. In 2017 behaalde VitaS een Europese Award m.b.t. goede praktijken voor een gezonde werkplek i.f.v. gezond werk voor alle leeftijden. Hier werden ze beloond omwille van de participatiemaatregelen om lichamelijke en psychosociale risico’s voor de werknemers te minimaliseren. Nog in 2017 won VitaS de gezond werken Award voor een gedragen gezondheidsbeleid en in 2018 (Bergamo) en 2019 (Melbourne) werd VitaS tot finalist gekroond tijdens de Global Healthy Workplace Summit.

VitaS heeft dan ook een geïntegreerd gezondheidsbeleid opgestart in 2015 en neemt dit tijdens overlegmomenten ook op als vast agendapunt. Om dit geïntegreerd gezondheidsbeleid te kunnen realiseren, zijn er 3 werkgroepen m.b.t. welzijn en gezondheid uitgebouwd: VitaFit, ViTil en VitaSAfterWork.

VitaFit is de werkgroep die zich bezighoudt met alles m.b.t. welzijn en gezondheid. Het is een werkgroep waarin medewerkers vanuit diverse functies zetelen. Zij organiseren diverse acties omtrent welzijn en gezondheid en werken hiertoe ook samen met andere werkgroepen zoals o.a. VitaSAfterWork. Zo hebben ze in 2017 al o.a. een wereldgezondheidsdag, een fietsweek en conditiedansen georganiseerd.

ViTil is de werkgroep die het tilbeleid binnen VitaS uitbouwt waarbij een haptonomische benadering van heffen en tillen wordt gehanteerd. In deze werkgroep zetelen een aantal tilcoördinatoren (kiné-ergo) samen met een aantal tilcoaches die collega-medewerkers op de werkvloer meenemen in dit verhaal.

VitaSAfterWork is de werkgroep die zich meer bezighoudt met het welzijn van de medewerker. Hiertoe organiseren zij uitstappen en activiteiten voor medewerkers. Op regelmatige basis organiseren zij ook activiteiten voor de kinderen en/of partner van de medewerkers zoals o.a. het Sinterklaasfeest.

Binnen VitaS wordt er daarnaast nog gewerkt met diverse andere werkgroepen waarbij VitaS het belangrijk vindt om een breed draagvlak te creëren m.b.t. bepaalde thema’s.

Zo zijn er o.a. volgende werkgroepen:

 • Overlegcomité preventie: dit is een groep van medewerkers die samen met de preventie-adviseur hun schouders vooral zetten onder de items “waar kan het beter naar veiligheid en preventie toe”.
 • Diverse werkgroepen m.b.t. de zorg: o.a. werkgroep palliatieve, werkgroep fixatie, ...
 • Werkgroep stagementoren: binnen VitaS wordt heel veel belang gehecht aan een goede en kwalitatieve begeleiding van stagiairs. Hiertoe zijn er binnen ieder team medewerkers aanwezig die een stagementoropleiding hebben gevolgd. Zij werken binnen deze werkgroep naar een geïntegreerd stagebeleid toe. In 2016 en 2017 heeft VitaS een award als beste stageplaats ontvangen van VOKA en de Provincie Limburg. En in 2018, 2019 en 2020 heeft VitaS voor haar inspanningen om het stagebeleid continu te verbeteren het Q-Stagelabel ontvangen.