1. Inleiding

Binnen VitaS komen jaarlijks een groot aantal stagiairs op de diverse campussen stage lopen. Vorming is een essentieel onderdeel van onze werking waarbij we de stagiairs zo optimaal mogelijk willen begeleiden.

We hebben diverse stageplaatsen binnen VitaS voor studenten verpleegkunde, zorgkundige, zorgassistent, animatie, keukenhulp, onderhoud,....

Vertegenwoordigt u een onderwijsinstelling of bent u zelf op zoek naar een stageplaats? We helpen u graag verder.

U kan contact opnemen met de diverse locaties in verband met stages via:

 - voor campus Sint Antonius: stageantonius@vitas.be of 011/49 26 00

 - voor campus Kloosterhof: stagekloosterhof@vitas.be of 011/49 26 20

 - voor campus Den Boogerd: stagedenboogerd@vitas.be of 011/49 26 40

 - voor campus Reigersvliet: stagereigersvliet@vitas.be of 011/49 00 60

 - voor de centrale keuken (VitaS Catering): erik.claes@vitas.be

2. Documenten en brochures

Hieronder kan u een aantal documenten terugvinden en downloaden m.b.t. stage door op het specifieke item te klikken vooraleer u deze aanvangt:

- Algemene infobrochure studenten. Dit is een algemene infobrochure ter kennismaking met onze organisatie. Per campus zijn er nog meer specifieke brochures beschikbaar die je hieronder kan raadplegen.

Organogram VitaS

Beleidsvisie m.b.t. stagebeleid voor scholen

Campusgebonden brochures voor stagiairs, klik op de desbetreffende verpleegafdeling van iedere campus:

1. Campus Sint Antonius (SA staat voor Sint Antonius): D0 SAD1A SAD1B SAD2 SA

2. Campus Kloosterhof (KH staat voor Kloosterhof): campus KH

3. Campus Den Boogerd (DB  staat voor Den Boogerd):  studenten logistiekstudenten zorgkundige en studenten verpleegkunde

4. Campus Reigersvliet (RV staat voor Reigersvliet): welkomstbrochure en stagemapje studenten

5. DVC De Kiosk: infobrochure studenten

3. Risico-analyses en werkpostfiches

Hier kan je de desbetreffende risico-analyses (RA) en werkpostfiches (WF) per functie terugvinden onder de desbetreffende campussen. 


Functie/campus

Campus

Sint Antonius

Campus 

Kloosterhof

Campus

Den Boogerd

Campus

Reigersvliet

DVC

"De Kiosk"


Centrale

keuken

Administratie-onthaal

RA - WF

RA - WF

RA - WF

RA-WFAnimatie

RA - WF

RA - WF

RA - WF

RA-WFErgo-Ortho

RA - WF

RA - WF

RA - WF

RA-WF

RA-WF


Logistiek -grootkeuken


RA - WF

Logistiek - organisatiehulp afdelingen

RA - WF

RA - WF

RA - WF

RA-WF

RA-WF


Onderhoud

RA - WF

RA - WF

RA - WF

RA-WFVerpleegkundige

RA - WF

RA - WF

RA - WF

RA-WFVerzorgende-zorgkundige

RA - WF

RA - WF

RA - WF

RA-WF

RA-WF4. Introductiemomenten

Om de nodige en correct begeleiding te kunnen bieden aan de stagiair, vinden we het belangrijk om voorafgaand aan de stage een introductiemoment te voorzien. Hieronder kan je terugvinden op welke campus wanneer het introductiemoment zal plaatsvinden. We vragen je dan ook het onthaal van de desbetreffende campus te contacteren om even te melden welk moment je zal volgen. De contactgegevens van het onthaal van iedere campus kan je hieronder terugvinden.

- Campus Sint Antonius te Peer:


Zij streven naar 2 introductiemomenten per maand. Het is de bedoeling dat de studenten zo maximaal mogelijk aanwezig zijn op het introductiemoment voor aanvang van stage en hiertoe ook hun aanwezigheid van tevoren melden bij het onthaal. Dit doet de student bij voorkeur via mail: onthaalantonius@vitas.be (of als het echt niet anders kan telefonisch op het nr. 011/49 26 00). Moest de student dan verhinderd zijn, kan hij/zij na overleg met de betrokken campusdirectie zijn/haar aanwezigheid op een ander introductiemoment afspreken.  Het introductiemoment telt als stagetijd waarbij ze de studenten een wensdag willen geven ter compensatie en stimulatie.

Op volgende tijdstippen zal er een introductie voorzien worden:

 

 

Di 21/01/20 om 17u

Ma 2/9/19 om 16u30

 

 

Wo 29/01/20 om 13u30

Wo 4/9/19 om 13u30

 

 

Di 04/02/20 om 17u

 

Wo 25/9/19 om 13u30

 

 

Wo 12/02/20 om 13u30

Di 1/10/19 om 17u

 

 

Di 10/03/20 om 17u

Wo 16/10/19 om 13u30

 

 

Wo 01/04/20 om 13u30

Di 5/11/19 om 17u

 

 

Di 21/04/20 om 17u

Wo 27/11/19 om 13u30

 

 

Wo 06/05/20 om 13u30

Di 3/12/19 om 17u

 

 

Di 19/05/20 om 17u

Wo 18/12/19 om 13u30

 

 

Wo 27/05/20 om 13u30

 

 

Wo 10/06/20 om 13u30


- Campus Den Boogerd te Hechtel-Eksel:

Zij blijven het introductiemoment behouden op de eerste stagedag doch verplaatsen het aanvangsuur naar 10u15. Dit maakt dat de overige 2 stage-uren op een ander moment zullen ingehaald worden in onderling overleg met de school bv. dat de eerste stagedag om 18u15 eindigt. 

- Campus Kloosterhof te Oudsbergen:


Zij streven naar 2 introductiemomenten per maand. Het is de bedoeling dat de studenten zo maximaal mogelijk aanwezig zijn op het introductiemoment voor aanvang van stage en hiertoe ook hun aanwezigheid van tevoren melden bij het onthaal. Dit doet de student bij voorkeur via mail: onthaalkloosterhof@vitas.be (of als het echt niet anders kan telefonisch op het nr. 011/49 26 20). Moest de student dan verhinderd zijn, kan hij/zij na overleg met de betrokken campusdirectie zijn/haar aanwezigheid op een ander introductiemoment afspreken. Het introductiemoment telt als stagetijd waarbij ze de studenten een wensdag willen geven ter compensatie en stimulatie.

Op volgende tijdstippen zal er een introductie voorzien worden:

 

 

Di 14/01/20 om 17u

 

 

Wo 22/01/20 om 13u30

Wo 4/9/19 om 13u30

 

 

Di 04/02/20 om 17u

 

Di 10/09/19 om 17u

 

 

Wo 12/02/20 om 13u30

Wo 2/10/19 om 13u30

 

 

Wo 04/03/20 om 13u30

Di 15/10/19 om 17u

 

 

Di 10/03/20 om 17u

Di 5/11/19 om 17u

 

 

Wo 01/04/20 om 13u30

Wo 13/11/19 om 13u30

 

 

Di 21/04/20 om 17u

Di 3/12/19 om 17u

 

 

Di 05/05/20 om 17u

Wo 18/12/19 om 13u30

 

 

Di 19/05/20 om 17u

 

 

Wo 27/05/20 om 13u30


Campus Reigersvliet en DVC "De Kiosk" te Leopoldsburg:

Zij blijven het introductiemoment behouden op de eerste stagedag zoals voorheen.

- VitaS Catering (centrale keuken):

Zij blijven het introductiemoment behouden op de eerste stagedag zoals voorheen.

5. Administratie

Om een correcte en optimale begeleiding te kunnen bieden aan de stagiairs, willen we vragen dat de studenten vooraleer ze op stage komen, ervoor zorgen dat volgende adminstratieve zaken in orde zijn:

de stageovereenkomst: aan te vullen met de nodige gegevens van de stagegever zoals: ondernemingsnummer=0239 946 326, RSZ-kengetal= 5013-0004, NACE-activiteitscode= 87301, paritair comiténummer= niet van toepassing. Deze dient ten laatste de eerste stagedag ondertekend afgegeven te worden aan de betrokken verantwoordelijke van de afdeling waar men stage loopt.

de werkpostfiche, altijd bij op de stageplaats in stagemap (hierboven digitaal ter beschikking gesteld).

de risico-analyse (hierboven digitaal ter beschikking gesteld).

het medisch attest, altijd bij op de stageplaats in stagemap.