1. Wat is een tijdelijk verblijf in een CVK?
  2. Wie kan er terecht?
  3. Hoe lang kan je er terecht?
  4. Waar kan je een CVK vinden?
  5. Hoe inschrijven voor een CVK?
  6. Bijkomende informatie - contact

Wat is een tijdelijk verblijf in een Centrum voor kortverblijf (CVK)? 

Het is bestemd voor ouderen die nog thuis wonen, maar die voor een korte periode nood hebben aan een opname in een woonzorgcentrum. Het CVK heeft als doel de mantelzorg en de thuiszorg tijdelijk te ontlasten, en beoogt steeds waar mogelijk een terugkeer naar de eigen vertrouwde omgeving. Dit verblijf kan een oplossing zijn om moeilijke periodes te overbruggen zoals bv. voor senioren na een ziekenhuisopname of om thuisverzorgers enkele dagen te ontlasten.

Wie kan er terecht?

De kandidaat-bewoner dient in principe de leeftijd van 65 jaar bereikt te hebben.

Hoe lang kan je er terecht?

Je kan maximaal 60 dagen aaneensluitend in een kortverblijf verblijven, met een totaal van 90 dagen op jaarbasis in éénzelfde centrum voor kortverblijf. De bewoners ontvangen dezelfde zorg als de bewoners die permanent in het woonzorgcentrum blijven. De dagprijs voor een verblijf in het centrum voor kortverblijf kan je hier terugvinden.

Waar kan je een centrum voor kortverblijf vinden?

Binnen onze organisatie hebben we op 3 locaties een CVK, nl. op:

Inschrijven voor kortverblijf?

Wenst u ingeschreven te worden voor opname in het centrum voor kortverblijf, kan je hier de formulieren downloaden. Je kan ook altijd al eens rechtstreeks via de website ‘Digitaal netwerk kortverblijven’ zien of er ruimte is voor een kortverblijf op de desbetreffende campus.

Wens je bijkomende informatie of wil je een bezoek brengen aan onze centra voor kortverblijf?

Neem dan gerust contact op met onze organisatie VitaS te Peer of de 3 locaties

  • tel: 011-49 26 00 
  • web: www.vitas.be
  • @: info@vitas.be