1. Wat kan een DVC betekenen?
 2. Wie kan er terecht in het DVC?
 3. Accommodatie van het DVC
 4. Wat kan het DVC bieden?
 5. Hoe kan ik van het DVC gebruik maken?
 6. Openingsuren - bezoek - vervoer
 7. Dagprijs


Wat kan een dagverzorgingscentrum betekenen voor jou?

Alles is erop gericht de senior zolang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving te houden. Vele diensten staan klaar om hulp te verlenen… maar toch… een continue zorg de klok rond kan het thuismilieu onder zware druk zetten. Wij zijn een ondersteunende schakel in de thuiszorg. Het is onze bedoeling om een aanvulling te zijn op de andere thuiszorgdiensten. Voor hen die dagelijks bezig zijn met de zorg voor een senior en wat steun kunnen gebruiken, of voor hen die wachten op een opname, kan dit wel degelijk een oplossing zijn. VitaS heeft DVC's op 4 locaties:

Wie kan er terecht in het dagverzorgingscentrum?

Zowel valide als verzorgingsbehoevende ouderen die nog zelfstandig of met familie thuis wonen, kunnen terecht in ons dagverzorgingscentrum. De leeftijd zowel voor mannen als vrouwen is vanaf 65 jaar. Uitzonderingen op leeftijd kunnen worden toegestaan mits voorafgaand overleg i.v.m. alternatieven.

DVC "de Graankorrel" Oudsbergen

DVC "De Kiosk" Leopoldsburg

Accommodatie van het dagverzorgingscentrum

Het dagverzorgingscentrum is zowel op campus Sint Antonius te Peer als campus Kloosterhof te Oudsbergen geïntegreerd in het woonzorgcentrum. In Leopoldsburg en Hechtel-Eksel zijn de DVC's op een afzonderlijke locatie gelegen.

Alle DVC's bestaan onder meer uit:

 • Een ruime woonkamer
 • Een rustkamer
 • Een kookgedeelte
 • Een aangepaste sanitaire ruimte
 • Een administratieve ruimte

Wat bieden onze dagverzorgingscentra aan hun gebruikers?

 • Permanent toezicht van een professioneel en gemotiveerd team.
 • Hygiënische en verpleegkundige zorg- en dienstverlening.
 • Een zinvolle dagbesteding aangepast aan de mogelijkheden en de voorkeur van de gebruiker.
 1. Planning activiteiten maa 2020 DVC Sint Antonius
 2. Planning activiteiten maa 2020 DVC de Graankorrel
 3. Planning activiteiten maa 2020 DVC De Kiosk
 • Mogelijkheid tot gebruik maken van lekkere, gezonde maaltijden uit de VitaSkeuken.
 • Dieetkeuken
 • Dagopvang omvat begeleiding, verzorging en maaltijden.
 • Mogelijkheid tot gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten van het woonzorgcentrum op campus Sint Antonius te Peer en campus Kloosterhof te Oudsbergen (stille ruimte, cafétaria, terras).
 • Binnentuintjes waar je kan genieten van de gezonde buitenlucht

Hoe kan ik gebruik maken van verblijf overdag in een DVC?

Je maakt een afspraak met de verantwoordelijke van het DVC en dient zo een aanvraag in. Hier kan je een aanvraagformulier daaromtrent terugvinden. Er wordt een gebruikersdossier opgesteld en als dit volledig is ingevuld, kom je op de wachtlijst terecht. Wanneer een plaats vrijkomt, word je gecontacteerd en worden de nodige afspraken gemaakt in verband met je verblijf in het dagverzorgingscentrum.

Op welke uren kan ik terecht in het DVC?

De dagverzorgingscentra Sint Antonius, De Graankorrel en De Bolster zijn open alle werkdagen tussen 8u30 en 17u00. Dagverzorgingscentrum De Kiosk is open alle werkdagen tussen 9u00 en 17u00.

Hoe kan een dag in het DVC eruit zien?

Hierna wordt een voorbeeld van een dagschema weergegeven. De uren die vermeld worden, zijn richturen. Afwijkingen zijn mogelijk.

 • 8u30 – 10u00   : verwelkoming en koffiekrans
 • 10u00 – 11u30 : mogelijkheid tot deelnemen aan een activiteit
 • 11u30 – 11u45 : toiletbegeleiding
 • 11u45 – 12u45 : middagmaal
 • 12u45 – 14u00 : middagrust voor gebruikers die dat wensen
 • 14u00 – 16u30 : koffiekrans en activiteit
 • 16u30 – 17u00 : toiletbegeleiding en vertrek naar huis

Bezoek

Bezoek is in principe de hele dag toegestaan van 8u30 tot 17u00.

Vervoer

Je kan ervoor kiezen om gebracht en afgehaald te worden door familie of vrienden. Wanneer dit echter niet mogelijk is, kan het dagverzorgingscentrum een aantal alternatieven aanbieden waaronder de belbus of een taxicentrale die aangepast vervoer aanbieden mits betaling.DVC Sint Antonius Peer

Dagprijs

De huidige dagprijs is hier terug vinden of op eenvoudig verzoek te verkrijgen op de centrale administratie en staat vermeld in de schriftelijke gebruikersovereenkomst. In de dagprijs is het volgende inbegrepen:

 • Verblijf tussen 8u30 en 17u00.
 • Verzorging en verpleging
 • Middagmaal
 • 1 koffiekrans voormiddag en 1 koffiekrans met 4-uurtje namiddag

Niet inbegrepen in de dagprijs:

 • Dokterskosten
 • Paramedische kosten
 • Farmaceutische kosten
 • Vervoer
 • Eten en drank buiten de 2 voorziene koffiekransen en het middagmaal uitgezonderd drinkbaar water
 • Kledij en persoonlijk gerief
 • Herstel van beschadiging