1. Wonen en zorg
  2. Opdrachtsverklaring
  3. Missie
  4. Waarden
  5. Visie

Wonen en zorg

VitaS hecht veel belang aan het creëren van een thuis voor de bewoner waar wonen centraal staat. Daarnaast wil VitaS ook de nodige zorg op een warme en innovatieve manier op maat van de bewoner bieden zoals ook omschreven in zijn infobrochure. Hiertoe heeft iedere campus zijn eigenheid en is er op de website binnen iedere campus een item hiertoe voorzien. Je kan hieronder doorgaan naar de betrokken campussen:

Overkoepelend heeft VitaS dit in een opdrachtsverklaring met bijbehorende missie, visie en waarden vastgelegd zodat deze basis overal hetzelfde is. Hieronder kan je daar meer over lezen.

Opdrachtsverklaring

De raad van bestuur en de directie van de woonzorgcentra St. Antonius / Kloosterhof / Den Boogerd / Reigersvliet verklaren dat door middel van een systematische aanpak van de totale kwaliteit:
• het woonzorgcentrum beter kan beantwoorden aan het beeld dat bewoners en familieleden zich hiervan vormen;
• het voor iedere bejaarde, bezoeker, medewerker en vrijwilliger gemakkelijker is inzicht te krijgen in de werking van het woonzorgcentrum;
• het brengen van kwaliteit een zorg van iedereen moet zijn waarbij ook iedereen, betrokken in dit woonzorgcentrum,” beter” van wordt.

Ons woonzorgcentrum stelt zich tot doel aan de bewoners de gelegenheid te bieden, om in een sfeer van rust en vriendschap, en met respect voor ieders persoonlijkheid, hun leven met elkaar te delen.
Erg belangrijk bij ons is dat onze bejaarden ten volle kunnen genieten van hun privacy (individuele kamer), en een zo groot mogelijke vrijheid, terwijl een ruim aanbod aan ontspanning waarbij zij zowel sociaal als cultureel verder kunnen ontwikkelen, nog meer zin kan geven aan hun leven.

Samen met eigen personeelsleden willen wij ook “vrijwilligers” de kans blijven geven zich hiervoor in te zetten.
Wij wensen ook dat onze gebouwen en lokalen blijven beantwoorden aan de eisen van comfort en veiligheid, dat de maaltijden gezond, afwisselend en smakelijk zijn, en dat de noodzakelijke verpleegkundige en paramedische zorgen worden toegediend met kennis van zaken en met het oog op de gezondheid en het welzijn van onze bewoners.

Wij wensen door een kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren en door een innovatief beleid ons dienstaanbod steeds actueel te houden.

Missie

Het woonzorgcentrum St. Antonius / Kloosterhof / Den Boogerd / Reigersvliet biedt met een pluralistische ingesteldheid een thuisvervangende dienstverlening aan voor iedere bewoner en zijn directe omgeving. Om dit te bereiken wordt maximaal rekening gehouden met de menselijke waardigheid en levensgeschiedenis.

Waarden

Iedere mens is een uniek individu dat bij de geboorte een aantal gaven meekrijgt en de vrije keuze heeft om deze gaven al dan niet in gegeven omstandigheden te gebruiken.
Doorheen het leven dat onze bewoners meegemaakt hebben, hebben zij vele keuzes moeten maken met daarmee samenhangend goede en kwade dagen.
Op een dag merkt men dat het lichaam niet eeuwig jong blijft. Als woonzorgcentrum St. Antonius / Kloosterhof /Den Boogerd/Reigersvliet willen wij dan aan senioren, bij voorkeur uit de aangesloten gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Oudsbergen, Leopoldsburg en Peer, die ondanks de geboden mogelijkheden in het kader van de thuiszorg niet meer kunnen of wensen thuis te verblijven, een “thuis” aanbieden die beantwoordt aan de individuele behoeften van eenieder.

Elke bewoner kan in ons woonzorgcentrum rekenen op een huishoudelijke, medische en paramedische zorg op maat, geboden in een sfeer van huiselijkheid met eerbied voor ieders privacy en overtuiging en dit tegen een verantwoorde prijs.

Visie

Alle medewerkers van het woonzorgcentrum willen aan de bewoners ongeacht hun inkomen, hun graad van zorgbehoevendheid en hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging, een “thuis” aanbieden die gebaseerd is op een multidisciplinaire aanpak waarin huisvesting, onderhoud, voeding, zinvolle bezigheden en ontspanning georganiseerd door het animatieteam, verzorging en diverse therapieën zoals kinesitherapie en ergotherapie hun plaats hebben.

Deze zorgen worden, met het nodige respect voor privacy en de eigenheid van iedere bewoner en rekening houdend met ieders autonomie en zelfontplooiing, specifiek op maat van de bewoner aangeboden.
Ons woonzorgcentrum wil zo trachten tegemoet te komen aan de vanzelfsprekende behoeften en gestelde eisen van zowel de bewoners als hun familie.

Het engagement van alle medewerkers ten overstaan van de overheid vertaalt zich in de naleving van de regelgeving, de bereidheid tot het aanvaarden van controle en bijsturing, de rapportering en de verantwoording van de aangewende middelen en verkregen subsidie.

Hoe we dit alles hebben trachten te realiseren het voorbije jaar, kan je lezen in het jaarverslag van 2018 door op de hierna volgende link te klikken: jaarverslag 2018