Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Personeel
Bestuursorganen
Opdracht
Nieuws
Vrijwilligerswerking
Opendeurdagen
familiale verzekering bewoners
Disclaimer/privacy VitaS
Centrale diensten
Zorg op maat
VitaFit
Jaarverslag

26 juni 2016: Fietstocht. VitaFit organiseerde samen met VitaS After Work een fietstocht voor medewerkers. Foto's van deze geslaagde uitstap vind je op onze Facebookpagina's.

7 april wereldgezondheidsdag: Het thema in 2016 is diabetes. Daarom kan je hier een recept vinden voor een heerlijk luchtige suikervrije yoghurt-cake. Smakelijk!

1. Inleiding

We willen als organisatie werken aan de gezondheid van onze medewerkers en dit zowel op vlak van psychisch, sociaal als lichamelijk welbevinden. We zijn ervan overtuigd dat het empowerment van de organisatie enerzijds en het empowerment van de medewerkers anderzijds in relatie staan met elkaar en zowel de gezondheid van de organisatie als de gezondheid van de medewerker op elkaar inspelen.

Door het empowerment van de medewerkers te verhogen, leidt dit tot een hogere motivatie waardoor deze medewerkers een hogere jobsatisfactie hebben wat op zijn beurt het empowerment van de organisatie verhoogt. Het empowerment van de organisatie willen we versterken door rekening te houden met aanbevelingen voortvloeiende uit evaluaties van acties, bevragingen e.d. Zo streven we naar het doel om zowel de structurele kenmerken, de organisatiekenmerken als het relationeel klimaat van de organisatie te optimaliseren om medewerkers binnen een gezonde organisatie hun job te laten uitoefenen.

2. Doelstellingen

Om aan de gezondheid van de medewerkers te kunnen werken, is een werkgroep VitaFit opgericht die aangaande dit gezondheidsbeleid volgende doelstellingen wil realiseren:

·         Samen streven naar zolang mogelijk gezond blijven en het goed voelen van de medewerker.

·         Samen met de medewerkers werken aan thema’s omtrent gezondheid en dit ook op lange termijn.

·         Medewerkers bewust maken om te komen tot het maken van gezonde keuzes.

·         De nodige voorzieningen mogelijk maken zodat de medewerkers kunnen werken aan hun gezondheid,

          hierin actief participeren als lid van de werkgroep.

·         Een gezondheidsbeleid uitwerken op maat van de medewerker en dit op geheel vrijwillige basis waarbij de

          medewerker wordt uitgenodigd om vrijblijvend deel te nemen.

·         Samen met de overige leden van de werkgroep een groot, team- en campusoverschrijdend draagvlak creëren

          zodat de ganse organisatie betrokken wordt.

3. Methodologie

We willen het gezondheidsbeleid realiseren door o.a.:

·         Planmatig tewerk te gaan waarbij we in dit plan enerzijds acties op korte termijn willen uitwerken maar anderzijds

          ook acties op lange termijn planmatig benaderen.

·         Eenvoudige acties en kleine veranderingen door te voeren.

·         De acties trachten te integreren in de dagdagelijkse activiteiten.

·         De balans inspanning versus ontspanning te bewaken.

·         Het gezondheidsbeleid op een plezierige, niet bedreigende manier te implementeren.

·         Rekening te houden met de noden en behoeften van de medewerkers aangaande de hiernaast afgebeelde thema’s.

Daarnaast willen we onze acties evalueren a.d.h.v. de opkomsten bij activiteiten, het luisteren naar de medewerkers en de nodige bevragingen om alzo te komen tot een optimaal gezondheidsbeleid dat toegankelijk is voor iedere medewerker. Acties georganiseerd vanuit deze werkgroep VitaFit zullen herkenbaar d.m.v. volgend logo:

 

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00