VitaS ontvangt jaarlijks een groot aantal studenten op de diverse campussen. Deze bepalen mee het imago dat VitaS uitstraalt vandaar dat we hen zo optimaal mogelijk willen begeleiden. Daartoe heeft VitaS een heus stagebeleid uitgewerkt om alles zo vlot en zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen voor zowel de student als de begeleider.

VitaS heeft, haar inziens, een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het opleiden van gemotiveerde en deskundige toekomstige beroepskrachten. Een belangrijk deel van het verwerven van competenties voltrekt zich immers in de praktijk, door middel van het dagelijks en methodisch werken om vooraf gestelde doelen te realiseren.

Stage lopen bij VitaS heeft een positief effect op de beeldvorming van de student over ouderenzorg. Zo kunnen mensen, die anders geen job binnen VitaS overwegen, gemotiveerd raken om te solliciteren bij ons.

Daarnaast zorgt een student steeds voor de nodige vernieuwing of een frisse blik. Zij stellen zich immers vragen over de dagdagelijkse gang van zaken en maken daarmee het vanzelfsprekende minder vanzelfsprekend. Hierdoor kan de medewerker terug met andere ogen naar het werk gaan kijken en stelt het ons in staat om evidence based te werken.