Oprichting

VitaS is doorheen de jaren enorm gegroeid van 1 locatie in 1906 naar 4 locaties in 2018 waarbij het type dienstverlening ook de nodige uitbreiding kende.

Groei van VitaS

 • 1906: oprichting van een wedergemeentelijke vereniging met de gemeenten Peer, Kleine-Brogel en Grote-Brogel
 • 06/04/1908: eerste steenlegging – 03/05/1910 inwijding.
 • 29/03/1974: eerste spadesteek voor de bouw van het nieuwe rustoord wordt gestoken te Peer met op 27/10/1979 de officiële inhuldiging.
 • 26/06/1989: omvorming naar een intercommunale vereniging.
 • Begin 1993: uitbreidingswerken voor 60 woongelegenheden waarna op 09/09/1994 de officiële inhuldiging en ingebruikname plaatsvond.
 • Voorjaar 2004: omvorming van een intercommunale naar een opdrachthoudende vereniging.
 • 2007: uitbreiding van VitaS met de bouw van een nieuwe campus te  Meeuwen-Gruitrode met op 19/12/2008 de officiële inhuldiging.
 • 2011: uitbreiding van VitaS met de bouw van een nieuwe campus te Hechtel- Eksel met op 17/12/2012 de ingebruikname.
 • Voorjaar 2012: opstart van een dagverzorgingscentrum zowel op de campus te Peer als de campus te Meeuwen-Gruitrode.
 • 2012: door de vele uitbreidingen en het aanwezig zijn op meerdere locaties drong een nieuwe naam zich op. De naam opdrachthoudende vereniging Sint Antonius werd dan ook omgevormd naar de korte maar krachtige benaming VitaS.
 • 2018: uitbreiding van VitaS met campus Reigersvliet, CDV de Kiosk en serviceflats/assistentiewoningen voorheen uitgebaat door het OCMW van Leopoldsburg.
 • 2020: uitbreiding van VitaS met assistentiewoningen De Perre en De Zwaen te Peer.
 • 2020: ingebruikname nieuwbouw van fase 1 te Peer waarbij de naam WZC Sint Antonius wijzigde naar WZC Het Perrehof.
 • 2020: ingebruikname nieuw CDV te Peer dat de naam CDV De Hortus kreeg.
 • 2022: uitbreiding van VitaS met campus Beringen: WZC Corsala, CDV Corsala en GAW ter Linden voorheen uitgebaat door het OCMW van Beringen.

Door de uitbreiding naar meerdere campussen ontstond er verwarring over de overkoepelende naam "Opdrachthoudende vereniging Sint Antonius." De overkoepelende vereniging van de woonzorgcentra Sint-Antonius in Peer, Kloosterhof in Meeuwen en het rusthuis in aanbouw in Eksel veranderde dan ook in 2012 van naam waarbij Sint-Antonius gewijzigd werd naar VitaS. VitaS heeft een diepere betekenis: ‘VitaS klinkt goed, is bondig, straalt vitaliteit uit, maar Vita betekent ook in het Latijn en Grieks een levensverhaal van belangrijke personen'. Aan Vita werd een "S" toegevoegd dewelke staat voor de senioren, maar ook voor de samenwerking als intergemeentelijk samenwerkingsverband.

In 2019 breidde de opdrachthoudende vereniging VitaS uit met een 4° zorgcampus nl. campus Reigersvliet te Leopoldsburg. Daar deze uitbreiding de nodige administratieve aanpassingen met zich meebracht en aanvullingen in de reeds bestaande folders, was het moment aangebroken om te evolueren naar een echte huisstijl. Intussen zijn de krijtlijnen hiertoe uitgezet en zullen documenten en folders afkomstig van VitaS een uniforme huisstijl kennen met een warme groene touch. Verder is er een baseline aan toegevoegd die VitaS kenmerkt nl. "Thuis in wonen en zorg".