Binnen VitaS komen jaarlijks een groot aantal stagiairs op de diverse locaties stage lopen. Vorming is een essentieel onderdeel van onze werking waarbij we de stagiairs zo optimaal mogelijk willen begeleiden.
We hebben diverse stageplaatsen binnen VitaS voor studenten geneeskunde, farmacie, verpleegkunde, kiné, ergo, maatschappelijk werk, zorgkundige, zorgassistent, wonen en leven, keukenhulp, onderhoud,....

Algemene info voor de student en de onderwijsinstelling

Vertegenwoordigt u een onderwijsinstelling of bent u zelf op zoek naar een stageplaats? We helpen u graag verder.

U kan contact opnemen met de diverse locaties in verband met stages via:

 - voor campus Het Perrehof: stageantonius@vitas.be of 011/49 26 00

 - voor campus Kloosterhof: stagekloosterhof@vitas.be of 011/49 26 20

 - voor campus Den Boogerd: stagedenboogerd@vitas.be of 011/49 26 40

 - voor campus Reigersvliet: stagereigersvliet@vitas.be of 011/49 00 60

 - voor campus Corsala: onthaalcorsala@vitas.be of 011/44 92 00

 - voor de centrale keuken (VitaS Catering): anneke.camps@vitas.be

Documenten VitaS m.b.t. stage

Hieronder kan je een aantal documenten terugvinden en downloaden m.b.t. stage door op het specifieke item te klikken vooraleer je je stage gaat aanvangen:

Algemene infobrochure studenten. Dit is een algemene infobrochure ter kennismaking met onze organisatie. Per WZC of CDV zijn er nog meer specifieke brochures beschikbaar die je hieronder kan raadplegen.

Organogram VitaS

Beleidsvisie m.b.t. stagebeleid voor scholen

Campusgebonden brochures voor studenten, klik op de desbetreffende verpleegafdeling van iedere campus:

Administratieve zaken m.b.t. stage-overeenkomst e.d.

Om een correcte en optimale begeleiding te kunnen bieden aan de studenten, willen we hen vragen dat ze vooraleer ze op stage komen, ervoor zorgen dat volgende administratieve zaken in orde zijn:

  • de stageovereenkomst: aan te vullen met de nodige gegevens van de stagegever zoals: ondernemingsnummer=0239 946 326, RSZ-kengetal=1934057-77, NACE-activiteitscode= 87101, paritair comiténummer= niet van toepassing. Deze dient ten laatste de eerste stagedag ondertekend afgegeven te worden aan de betrokken verantwoordelijke van de afdeling waar men stage loopt.
  • de werkpostfiche, altijd bij op de stageplaats in stagemap (digitaal ter beschikking gesteld binnen item stage - risicoanalyse).
  • de risico-analyse (hierboven digitaal ter beschikking gesteld binnen item stage - risicoanalyse).
  • het medisch attest, altijd bij op de stageplaats in stagemap.