De vrijwillige inzet van mensen is voor de samenleving onbetaalbaar. Het levert een grote meerwaarde op voor de organisatie. Zonder vrijwilligers zouden we bepaalde taken niet kunnen opnemen of kunnen uitvoeren zoals we nu doen.

Want vrijwilligers zijn de zuurstof van onze samenleving en vormen het cement van de menselijke netwerken. Die zijn op hun beurt de beste remedie tegen eenzaamheid, egoïsme en verzuring.

Wat is vrijwilligerswerk?

“Een vrijwilliger is iemand die zich belangeloos en onbezoldigd ten dienste stelt van de organisatie. Hij oefent in gestructureerd verband activiteiten uit die zich onderscheiden van of complementair zijn aan deze van professionelen.”

Vrijwilligerswerk aanbieden in onze organisatie is een bewust keuze:

 • Vrijwilligers hebben een aantoonbare meerwaarde in het realiseren van onze doelstellingen en kerntaken. Door de inzet van vrijwilligers kunnen we een beter, breder, gevarieerder en diepgaander pakket aan activiteiten aanbieden. 
 • Vrijwilligers staan veelvuldig in contact met onze brede doelgroep en maken onze organisatie daardoor ook zichtbaar in de samenleving. Bovendien leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de vermaatschappelijking van onze zorg en de inbedding van onze dienstverleningen in de gemeente- of stadswerking. Ze hebben als het ware een brugfunctie tussen onze organisatie en mensen uit de samenleving.
 • Vrijwilligers vormen een levend netwerk en zijn voor ons een spreekbuis voor wat er leeft in de samenleving. Zij staan er immers met beide voeten in en brengen zo noden en behoeften in kaart.
 • De kennis en vaardigheden van vrijwilligers komt vaak goed van pas. Vrijwilligerswerk kan een aanvulling zijn op professioneel werk en kan voorkomen dat we bepaalde werkzaamheden onnodig professionaliseren.

Kan jij vrijwilliger worden?

Vrijwilligerswerk is voor alle leeftijden: je bent nooit te oud of te jong voor vrijwilligerswerk. Van student tot gepensioneerde, iedereen kan iets betekenen voor een ander. Je bent altijd welkom om taken op te nemen die passen bij je talenten, je ervaring en je interesse. Samen met de vrijwilligerscoördinator kijken we wat het beste bij je past.  

Leer enkele van onze vrijwilligers beter kennen en lees hun getuigenissen

Wat kan je als vrijwilliger verwachten?

De vrijwilligers op hun beurt krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan de maatschappij door het uitbreiden van hun sociale contacten; door hun vrije tijd zinvol door te brengen en te groeien door de aangeboden begeleiding, vorming en de samenwerking met professionelen.

Bovendien ontvangen zij erkenning voor hun ervaring, vaardigheden en kennis.

Wat verwachten wij van onze vrijwilligers?

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wij verwachten dan ook dat je:

 1. gemaakte afspraken nakomt,
 2. de zorgvisie van VitaS in het hart én hoog in het vaandel draagt,
 3. tactvol en geduldig bent en je kan inleven in de leefwereld van onze bewoners, gebruikers en hun naasten,
 4. een fijn teamlid bent voor onze medewerkers en de andere vrijwilligers.

Welke vrijwilligerstaken bieden wij aan?

Wij bieden een brede waaier van taken aan. Je kan voor een langere tijd vrijwilligerswerk doen, of je kan je eenmalig of enkele keren inzetten. 

We zijn op zoek naar vrijwilligers in onze woonzorgcentra en onze centra voor dagverzorging:

 • begeleiding tijdens de maaltijd,
 • gezelschap houden,
 • kleine zorgtaken,
 • begeleiding bij uitstappen, activiteiten of feesten,
 • hulp in onze cafetaria's,
 • lesgeven (bv. Frans of computervaardigheden),
 • ondersteuning in de administratie,
 • ondersteuning bij de technische dienst.

Heb je interesse?

Neem dan contact op met de campus waar jij vrijwilligerswerk wil doen. We bezorgen je dan een vragenlijst en nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. 

Tijdens dit kennismakingsgesprek kijken we samen welke taak bij jou past. Hebben we een match? Dan tekenen we de afsprakennota voor vrijwilligers en kan jij aan de slag. Bedankt, vrijwilliger!