Wil je meer info over de activiteiten van VitaS, de organisatiestructuur en leiding, de principes van de financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie, dan kan je hier dit alles terugvinden.