Om de nodige en correct begeleiding te kunnen bieden aan de student vinden we het belangrijk om voorafgaand aan de stage een introductiemoment te voorzien. Hieronder kan je terugvinden op welke campus wanneer het introductiemoment zal plaatsvinden. We vragen je dan ook het onthaal van de desbetreffende campus te contacteren om even te melden welk moment je zal volgen. De contactgegevens van het onthaal van iedere campus kan je hieronder terugvinden.

WZC Het Perrehof te Peer:

Zij streven naar gemiddeld 1 introductiemoment per maand. Het is de bedoeling dat de studenten zo maximaal mogelijk aanwezig zijn op het introductiemoment voor aanvang van stage en hiertoe ook hun aanwezigheid van tevoren melden bij het onthaal. Dit doet de student bij voorkeur via mail: onthaalhetperrehof@vitas.be (of als het echt niet anders kan telefonisch op het nr. 011/49 26 00). Moest de student dan verhinderd zijn, kan hij/zij na overleg met de betrokken campusdirectie zijn/haar aanwezigheid op een ander introductiemoment afspreken.  Het introductiemoment start telkens om 14 uur en telt als stagetijd waarbij ze de studenten een wensdag willen geven ter compensatie en stimulatie.

Volgende introductiemomenten voor het schooljaar 2023-2024 liggen reeds onder voorbehoud vast:

 • 06/09    14 uur
 • 20/09    14 uur
 • 04/10    14 uur
 • 08/11    14 uur
 • 06/12    14 uur
 • 20/12    14 uur
 • 10/01    14 uur
 • 31/01    14 uur
 • 14/02    14 uur
 • 28/02    14 uur
 • 27/03    14 uur
 • 17/04    14 uur
 • 08/05    14 uur

 

WZC Den Boogerd te Hechtel-Eksel:

Zij blijven het introductiemoment behouden op de eerste stagedag doch verplaatsen het aanvangsuur naar 10u15. Dit maakt dat de overige 2 stage-uren op een ander moment zullen ingehaald worden in onderling overleg met de school bv. dat de eerste stagedag om 18u15 eindigt. 

 

WZC Kloosterhof en CDV De Graankorrel te Oudsbergen:

Zij streven naar 2 introductiemomenten per maand. Het is de bedoeling dat de studenten zo maximaal mogelijk aanwezig zijn op het introductiemoment voor aanvang van stage en hiertoe ook hun aanwezigheid van tevoren melden bij het onthaal. Dit doet de student bij voorkeur via mail: onthaalkloosterhof@vitas.be (of als het echt niet anders kan telefonisch op het nr. 011/49 26 20). Moest de student dan verhinderd zijn, kan hij/zij na overleg met de betrokken campusdirectie zijn/haar aanwezigheid op een ander introductiemoment afspreken. Het introductiemoment telt als stagetijd waarbij ze de studenten een wensdag willen geven ter compensatie en stimulatie.

De data voor volgend schooljaar zullen weldra bekend worden gemaakt.

 

WZC Reigersvliet en CDV "De Kiosk" te Leopoldsburg:

Zij blijven het introductiemoment behouden op de eerste stagedag zoals voorheen.

 

WZC Corsala en CDV "Corsala" te Beringen:

Zij blijven het introductiemoment i.v.m. de stage behouden zoals voorheen.

 

VitaS Catering (centrale keuken):

Zij blijven het introductiemoment behouden op de eerste stagedag zoals voorheen.