De raad van bestuur en directie van VitaS kiest voor een ruim dienstaanbod waarbij de gebruiker ervan centraal dient te staan.
Als gebruiker van enige vorm van dienstverlening aangeboden door VitaS vinden we het belangrijk om u een “thuis” aan te bieden waar wonen en leven primeert.

We bieden dit graag aan in een omgeving waar er een sfeer van rust heerst en er respect is voor ieders persoonlijkheid. Daarnaast vinden we het belangrijk u de nodige privacy te kunnen geven met daarnaast vrijblijvende deelname aan ontspanningsactiviteiten in een omgeving die bruist van activiteiten.

Indien u zorg nodig zou hebben, willen we u deze samen met onze medewerkers en vrijwilligers op uw maat aanbieden vanuit een multidisciplinaire aanpak en rekening houdende met uw autonomie en zelfontplooiing.

Tenslotte willen we onze werking steeds verbeteren en door een innovatief beleid ons dienstaanbod actueel houden.

Missie

VitaS biedt met een pluralistische ingesteldheid een dienstverlening aan voor iedere gebruiker ervan en zijn directe omgeving. Om dit te bereiken wordt maximaal rekening gehouden met de menselijke waardigheid en levensgeschiedenis van deze gebruiker.

Waarden

Iedere mens is een uniek individu dat bij de geboorte een aantal talenten meekrijgt en de vrije keuze heeft om deze al dan niet in gegeven omstandigheden te gebruiken.

In ons leven dienen we regelmatig keuzes te maken. Zo ook naar wonen en leven toe. Soms wensen we of kunnen we als oudere niet meer thuis blijven en dienen we te verhuizen naar een verblijf binnen VitaS. Soms kiezen we voor een dienstverleningsvorm van VitaS waarbij we als oudere er enkel overdag verblijven of maken we enkel gebruik van de huisvestingsmogelijkheid.

VitaS wil binnen zijn dienstaanbod aan iedere oudere, bij voorkeur uit de aangesloten gemeenten Hechtel-Eksel, Oudsbergen, Leopoldsburg, Beringen en Peer, een dienstverlening aanbieden die beantwoordt aan de individuele behoeften van eenieder.

Iedere oudere kan rekenen op de nodige dienstverlening geboden in een sfeer van huiselijkheid, met aandacht voor de nodige betrokkenheid, met respect voor ieders overtuiging en dit tegen een verantwoorde prijs.

Visie

Alle medewerkers van VitaS willen aan iedere oudere naargelang ieders individuele wens de nodige correcte warme dienstverlening aanbieden. Wonen en leven primeren. Daarnaast wil VitaS ook zowel warme basiszorg als gespecialiseerde zorg aanbieden waar de oudere kan rekenen op de nodige deskundigheid en expertise van de medewerkers. Diverse therapieën zoals kiné en ergo hebben dan ook hun waarde binnen onze dienstverlening.

VitaS wil niet alleen rekening houden met de gebruiker van de dienstverlening maar ook met deze zijn naaste omgeving daar zij een cruciale rol spelen binnen het aspect wonen en leven. Hiertoe vindt VitaS het belangrijk om in dialoog te gaan en blijven daar dit een belangrijke pijler is om een thuisgevoel te kunnen creëren.

Dit engagement vertaalt zich eveneens in de naleving van de regelgeving uitgewerkt door de overheid, de bereidheid tot het aanvaarden van controle en bijsturing, bereidheid tot permanente opleiding, de rapportering en de verantwoording van de aangewende middelen en verkregen subsidie.

Organogram

Om dit alles te kunnen realiseren, is het belangrijk om de juiste personen op de juiste plek te hebben. Hiertoe heeft VitaS tal van medewerkers diverse functies in dienst op verschillende campuslocaties. Hier kan je dan ook het organogram terugvinden.