Beringen

Het centrum voor dagverzorging Corsala is bestemd voor zorgbehoevende ouderen die nog zelfstandig of met hulp van familie thuis wonen, maar die gedurende de dag nood hebben aan verzorging, toezicht, begeleiding en/of ontspanning.
Het centrum geeft de mogelijkheid om de thuiszorg te verlichten. Een professioneel team omringt uw familielid met warmte en genegenheid en zorgt voor een zinvolle en aangename invulling van de dag.

Accommodatie

Het CDV omdat: 

 • een ruime woonkamer
 • een rustkamer
 • een aangepaste sanitaire ruimte
 • een administratieve ruimte
 • de mogelijkheid om gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimten van het aanpalende WZC zoals stille ruimte, cafétaria, terras.

Openingstijden en dagindeling

Het dagverzorgingscentrum is open alle werkdagen tussen 9u00 en 17u00.

Hierna wordt een voorbeeld van een dagschema weergegeven. De uren die vermeld worden, zijn richturen. Afwijkingen zijn mogelijk.

 • 9u00 – 10u00 : verwelkoming en koffiemoment
 • 10u00 – 11u30 : mogelijkheid tot deelnemen aan een activiteit
 • 11u30 – 11u45 : toiletbegeleiding
 • 12u00 – 12u45 : middagmaal
 • 12u45 – 14u00 : middagrust voor gebruikers die dat wensen
 • 14u00 – 16u30 : koffiemoment en activiteit
 • 16u30 – 17u00 : toiletbegeleiding en vertrek naar huis

Vervoer

Je kan ervoor kiezen om gebracht en afgehaald te worden door familie of vrienden. Wanneer dit echter niet mogelijk is, kan het CDV een aantal alternatieven aanbieden waaronder de belbus of een taxicentrale die aangepast vervoer aanbieden mits betaling.

 

CDV Corsala

Contactinfo

Algemene info:

   011/44 92 00

Info m.b.t. het CDV:

   011/44 92 68

   cdvcorsala@vitas.be
   Pater Bellinkxstraat 40, 3582 Beringen
    Volg ons op Facebook

Download hier het inschrijfformulier

Neem contact op met CDV Corsala

Ontdek meer over CDV Corsala

Uitgelicht nieuws

Vacatures