Hechtel-Eksel

Zorg aan ouderen wordt nu zoveel mogelijk thuis aangeboden. Het centrum voor dagverzorging De Bolster wil een ondersteunende schakel zijn in de thuiszorg. Het CDV wil een oplossing bieden aan ouderen die nood hebben aan extra zorg, een dagbesteding en sociale contacten. Daarnaast wil het CDV de directe omgeving van de oudere ook ondersteunen.

Accommodatie

Het CDV omdat: 

 • een ruime woonkamer
 • een rustkamer
 • een ruime eetruimte met aangepaste keuken
 • een activiteitengedeelte
 • een aangepaste sanitaire ruimte
 • een administratieve ruimte
 • een gezellig terras waar je kan genieten van de gezonde buitenlucht en de mogelijkheid hebt tot gebruik maken van de gemeenschappelijke tuin aan de achterzijde van het CDV. 

Openingstijden en dagindeling

Het dagverzorgingscentrum is open alle werkdagen tussen 8u30 en 17u00.

Hierna wordt een voorbeeld van een dagschema weergegeven. De uren die vermeld worden, zijn richturen. Afwijkingen zijn mogelijk.

 • 08u30 - 10u00: verwelkoming en ontvangst met koffie
 • 10u00 - 11u30: mogelijkheid tot deelname aan activiteit
 • 11u30 - 11u45: toiletbegeleiding
 • 11u45 - 12u45: middagmaal
 • 12u45 - 14u00: middagrust voor gebruikers die dit wensen
 • 14u00 - 16u30: koffiemomentje en activiteit
 • 16u30 - 17u00: toiletbegeleiding en vertrek naar huis

Vervoer

Je kan ervoor kiezen om gebracht en afgehaald te worden door familie of vrienden. Wanneer dit echter niet mogelijk is, zoeken we samen naar alternatieven hiervoor bv. de belbus of een taxicentrale die aangepast vervoer aanbieden mits betaling.

 

CDV De Bolster

Contactinfo

Algemene info:

   011/49 26 40

Info m.b.t. het CDV:

   011/49 26 56

   debolster@vitas.be
   Hoekstraat 2, 3940 Hechtel-Eksel
    Volg ons op Facebook

Download hier het inschrijfformulier

Download evenementenkalender

Neem contact op met CDV De Bolster