Wonen op campus Den Boogerd te Hechtel-Eksel

Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum een aangepaste woonomgeving. Wil je meer informatie hieromtrent, klik dan hier. Deze folder wil je, in 't kort, laten kennismaken met ons woonzorgcentrum en antwoord geven op enkele veelgestelde vragen.

Ons woonzorgcentrum is toegankelijk voor zowel valide, semi-valide als mindervalide ouderen. Het woonzorgcentrum bestaat uit 2 afdelingen waar toch hoofdzakelijk zorgbehoevende ouderen wonen en huiselijkheid wordt benadrukt. Meer dan wonen

VitaS wil een thuis bieden aan bewoners. Daarom vinden we het belangrijk om naast wonen ook de nodige diverse zorg op maat te kunnen bieden aan de bewoner. Doch wonen in het WZC is niet enkel wonen en zorg maar omvat zoveel meer. Zo zullen de kiné en ergo de bewoner kunnen ondersteunen om in beweging te blijven en zolang mogelijk zelfredzaam te blijven. Daarnaast is het woonzorgcentrum ook een levende gemeenschap waar het bruist van allerhande activiteiten. Onze bewoners een zinvol bestaan garanderen is één van onze hoofdopdrachten om een thuis te realiseren. Daarom staan er dan ook dagelijks allerlei vormen van bezigheid en animatie op het programma, waarbij de hulp van onze vele vrijwilligers onontbeerlijk is. Maandelijks wordt het activiteitenaanbod in een kalender gegoten zodat de betrokken bewoners zelf gemakkelijk kunnen plannen aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. 


Facilitaire voorzieningen

Om het wonen zo aangenaam mogelijk te maken, voorziet VitaS in de nodige voorzieningen zoals:

  • maaltijdbereiding vanuit een eigen centrale keuken,
  • wasserij die de mogelijkheid biedt om de was te laten doen,
  • en een cafetaria waar het aangenaam vertoeven is

Bij VitaS staat de bewoner centraal en hebben we respect voor het individu. Hiertoe vinden we het belangrijk dat we de bewoner ook diverse facilitaire bijkomende voorzieningen kunnen aanbieden. Op campus Den Boogerd kan je als bewoner dan ook, weliswaar betalend, gebruik maken van volgende extra voorzieningen:

  • shop om kleine snuisterijen aan te kopen,
  • kapster,
  • en pedicureKrantje campus Den Boogerd

Driemaandelijks wordt er een krantje gemaakt om de bewoners op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt in de organisatie. Aan de hand van verschillende artikels en bijdragen komt u meer te weten over het WZC Den Boogerd en wat er leeft. De laatste versie ligt steeds ter inzage in het WZC.

Evenementen

Maandelijks wordt er het activiteitenaanbod in een kalender gegoten. Zo kunnen de betrokken bewoners zelf gemakkelijk plannen aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. Hieronder kan je de planning downloaden.

NIEUWS CAMPUS DEN BOOGERD